Zadanie 1. (1 pkt)
Oblicz: log44
A. 1
B. 4
C. 2
D. 0

Zadanie 2. (1 pkt)
Oblicz: 52/3 * 51/3
A. √ 5 
B. 25
C. 5
D. 1

Zadanie 3. (1 pkt)
Oblicz: (x3/3)2 : (x2/6)3
A. x=1
B. x<0
C. x=0
D. x=2

Zadanie 4. (1 pkt)
33 * 27 -4/3
A. 3
B. 1/3
C. -9
D. -3

Zadanie 5. (1 pkt)
Oblicz: log25 : log23
A. 25
B. 16
C. 1
D. 5

Zadanie 6. (1 pkt)
Oblicz: 0,25 -1/2
A. 2
B. 2,5
C. 3,5
D. -2,5

Zadanie 7. (1 pkt)
Oblicz: x1/2 * x 1/3
A. 8
B. 6
C. x >= 0, x5/6
D. 4

Zadanie 8. (1 pkt)
Ile wynosi iloczyn liczby 7 oraz pierwiastka 5 stopnia z liczby 7?
A. 5/6
B. 4/5
C. 74/5
D. 1/5

Zadanie 9. (1 pkt)
Oblicz: log7494 - log392
A. 8
B. 7
C. 21
D. 4

Zadanie 10. (1 pkt)
Wynik wyrazenia ((2/3) - 2-2)-1
A. 0,4
B. -2/5
C. -5/2
D. 5

Zadanie 11. (1 pkt)
Oblicz: √ 15*3+15  : √ 4*4-1 
A. 5
B. 4
C. 2
D. 7

Zadanie 12. (1 pkt)
Oblicz: √ 14*7+2  : √ 4*5-2*9 
A. 5
B. 2
C. 7
D. 13

000webhost logo