Zadanie 1. (1 pkt)
Rozwiązaniem równania 6 - 5z = 2z - 7 jest:
A. 1 6/7
B. 7/13
C. -1 6/7
D. -7/13

Zadanie 2. (1 pkt)
Wynikiem działania 324 * 323 : 345:
A. 3
B. 6
C. 9
D. 27

Zadanie 3. (1 pkt)
Wynikiem działania log28 jest liczba:
A. 3
B. 4
C. 0
D. Nie można tego obliczyć

Zadanie 4. (1 pkt)
Średnią arytmetyczną ciągu geometrycznego liczb 4,8,x,y,64
A. 25,3
B. 24,8
C. 5,6
D. Za mało danych

Zadanie 5. (1 pkt)
Szóstym elementem ciągu arytmetycznego 1, -1, -11/2, -3, -3 1/2. . . będzie liczba:
A. -4
B. -41/2
C. -5
D. -51/2

Zadanie 6. (1 pkt)
30% liczby 25 jest:
A. 7,5
B. 187,5
C. 5
D. 32,5

Zadanie 7. (1 pkt)
Jaka liczba jest rozwiązaniem równania x + 5 = 6x
A. 1
B. 30
C. -1
D. -30

Zadanie 8. (1 pkt)
Liczba x jest równa swojej 3-krotności powiększonej o 8. Liczba x wynosi:
A. -2
B. -12
C. -4
D. 12

Zadanie 9. (1 pkt)
Suma trzech kolejnych liczb naturalnych jest 57. Największa z tych liczb jest równa:
A. 22
B. 20
C. 16
D. 18

Zadanie 10. (1 pkt)
Jaką liczbę należy odjąć od licznika ułamka 3/6 aby otrzymać ułamek 1/4
A. 0
B. -5
C. 1,75
D. 2

000webhost logo